Time to transform

Warunki

ZMIEŃ OBLICZE SWOJEJ FIRMY ZE SPÓŁKAMI ZEBRA I SCANSOURCE: Warunki

 • Niniejsza promocja obejmuje wyłącznie wybranych dystrybutorów
 • Dotyczy wszystkich wybranych produktów i usług firmy Zebra zakupionych i zafakturowanych w ScanSource w okresie 1.07–31.12.2020 r.
 • Aby wziąć udział w tej kampanii, sprzedawca musi najpierw zarejestrować swój udział, wypełniając i przesyłając formularz rejestracyjny. Następnie należy kliknąć przycisk akceptacji w e-mailu potwierdzającym wysłanym na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
 • Termin przystąpienia do kampanii upływa 30.09.2020 r. i 31.12.2020 r. Po 31.12.2020 r. zapisanie się do kampanii nie będzie już możliwe.
 • Partnerzy będą konkurować w odpowiedniej kategorii według poziomu partnera Zebra.
 • Każdy sprzedany produkt bądź usługa Zebra przyczynia się do ostatecznego wyniku na danym poziomie.
 • Kampania dzieli się na dwie części, tzw. kwartały: 1.07.2020 r. – 30.09.2020 r. i 1.10.2020 r. – 31.12.2020 r. ScanSource wyznacza cele dla każdej części kampanii (kwartału). Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 15 dni po zakończeniu każdej części kampanii (kwartału). W każdym kwartale obowiązuje jedna nagroda na firmę. Jedna firma może wygrać 2 razy podczas całego okresu kampanii. Sprzedaż z pierwszego kwartału nie zalicza się do osiągnięć w drugim kwartale.
 • Każdemu przedsiębiorstwu wyznaczone zostaną 3 cele w zakresie dochodu. Cele można zobaczyć po zarejestrowaniu się w kampanii na indywidualnej stronie do śledzenia postępów.

 • Przewiduje się następujące nagrody:
 1. Poziom 1: Voucher Amazon o wartości 100 EUR & bezpłatne urządzenie demonstracyjne Zebra (MCD, drukarka albo skaner)
 2. Poziom 2: Voucher Amazon o wartości 150 EUR & środki na rozwój firmy w wysokości 1.500 EUR
 3. Poziom 3: Voucher Amazon o wartości 250 EUR & środki na rozwój firmy w wysokości 2.500 EUR
 • ScanSource poinformuje potencjalnych zwycięzców w ciągu piętnastu (15) dni roboczych od zakończenia okresu promocyjnego. Aby otrzymać nagrodę, przedstawiciel firmy partnera musi zwrócić formularz odbioru nagrody w ciągu 15 dni od powiadomienia. ScanSource nie będzie akceptować formularzy odbioru po upływie tego okresu.
 • Kampania jest dostępna dla partnerów dokonujących zakupów od firmy ScanSource Europe i sprzedających produkty firmom będącym użytkownikami końcowymi. Dystrybutorzy nie mogą brać udziału w promocji. Sprzedawcy, którzy kupują i sprzedają produkty innym sprzedawcom, nie mogą brać udziału w promocji.
 • Uczestnictwo w programie motywacyjnym wymaga pełnej i bezwarunkowej zgody partnera na niniejsze warunki oraz akceptacji decyzji ScanSource, które są ostateczne i wiążące. Zdobycie nagrody jest uwarunkowane spełnieniem wszystkich niniejszych wymagań.
 • Biorąc udział w konkursie, sprzedawca wyraża zgodę na przestrzeganie obowiązujących warunków.
 • Akceptując nagrodę, sprzedawcy potwierdzają, że posiadają do tego upoważnienie swojej firmy.
 • Jeśli firma chce, aby tylko jedna osoba kontaktowa otrzymywała wiadomości e-mail i miała dostęp do celów firmy oraz aktualizacji, powinna poinformować o tym ScanSource mailowo: zebra.promotions@scansource.eu
 • Nagrody zostaną przyznane w imieniu firmy sprzedawcy, a w celu spełnienia niniejszych wymagań należy wybrać przedstawiciela danej firmy. Nagrody nie mogą być przekazywane innym osobom i nie podlegają zwrotom oraz muszą być zaakceptowane w przyznanej postaci. Nie podlegają też wymianie na gotówkę ani inny towar zastępczy.
 • Zwycięzca odpowiada za opłacenie właściwych podatków i wszelkich innych kosztów niewymienionych powyżej.
 • Sposób wykorzystania środków na rozwój firmy podlega zatwierdzeniu spółek ScanSource i Zebra.
 • Firma ScanSource zastrzega sobie prawo do przedłużenia, modyfikacji lub anulowania tej promocji w dowolnym momencie.
 • ScanSource zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody inną o takiej samej lub większej wartości, jeśli z jakiegokolwiek powodu pierwotna nagroda będzie niedostępna (według uznania ScanSource)